Gjerdebinger

Våre ballbinger av gjerdebinger består av Duo Sport-gjerder med Super Rebound i bunn. Duo Sport-gjerdene gir et lavt støynivå, og bingenes transparens gjør dem godt egnet i skolegårder hvor man ønsker innsyn. Vi kan levere sidevegger i høyder helt opp til 3,6 meter.