Velg riktig tykkelse på fallunderlaget

Vi tar barns sikkerhet på alvor. Vårt produkt er testet opp mot fallhøyder på inntil 3 meter, og vi har gode sikkerhetsmarginer på alle høyder. I tabellen under ser du hvor tykt underlag som kreves under ditt apparat. Er du usikker på hvor stor kritisk fallhøyde (KFH) ditt lekeapparat har så må du rådføre deg med produsenten av det aktuelle apparatet.

Hvilken fallhøyde har du på ditt lekeapparat?