Håbafjell Idrettsbarnehage

Håbafjell Idrettsbarnehage hadde en liten terrasse som var belagt med betong. Her valgte de å montere kunstgress for å gjøre området mer tilgjengelig for lek. Resultatet ble en populær ballbinge som barna benytter til lek og ballspill.

Referanse kunstgress: ballbinge Håbafjell Idrettsbarnehage