Steinsfjellet Barnehage

En hvit Barnas Arena står idyllisk plassert på baksiden av Steinsfjellet Barnehage. Her er det rom for lek og aktivitet for både små og store.

Referanse Barnas Arena: Steinsfjellet Barnehage