Torvastad Idrettsanlegg

Torvastad IL består av 800 medlemmer fordelt på fotball, idrettsskole, orientering, friidrett, ledere, trenere samt støttemedlemmer. Torvastad har et bredt aktivitetstilbud til en stor aldersgruppe. Barnas Arena er et aktivitetstilbud til de minste barna på idrettssenteret, her kan de spille fotball, landhockey eller håndball.

Referanse Barnas Arena: lekearene Torvastad Idrettsanlegg